Om

Växjö Bönehus är en EFS-grupp som tillhör Evangeliska Forsterlandsstiftelsen som är en missionsrörelse inom Svenska Kyrkan.

Vi vill på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund främja Kristi rikes tillväxt. Vi vill förverkliga målet genom att befästa medlems personliga tro på Jesus Kristus och fördjupa kärleken till Guds verk, att hjälpa andra till tro på Kristus, att inspirera medlem till vittnesbörd, gemenskap och tjänst i samhälls- och församlingsliv.

Den 23 mars 2013 bildades Växjö Bönehus. Vi är en grupp som tillhör EFS som är en missionsrörelse inom Svenska Kyrkan.

Hur vi ber

Sättet vi ber på i Det Heliga Hjärtats Kapell har vuxit fram under de år vi träffats.
Böneformerna är huvudsakligen tre varianter

Fri bön

Vi brukar alltid börja med fri bön och skriver upp våra böneämnen i en bok, vilket innebär att vi ber och tackar Gud med våra egna ord och spontant.

JesusbönenJesusbönen

”Herre Jesus Kristus, Guds Son – förbarma dig över oss!” Den här bönen har sin starkaste tradition i den ortodoxa kyrkan och har anor långt tillbaks i historien. Vissa menar att den utvecklades och har sitt ursprung hos ökenfäderna redan på 400-talet. Hos oss ber vi den med hjälp av ett koptiskt bönerep som har 41 knutar. Knutarna representerar den 39 slag Jesus fick av judarnas stora råd samt en knut för törnekronan de romerska soldaterna vred samman. Den sista knuten är för de andra såren på Jesus kropp. Jesusbönen ber vi högt tillsammans och när vi gör det har vi med oss alla våra böneämnen till Herren. Bönen är en slags övning i färdigheten att ständigt vara bedjande.

Tystnad

Det sista momentet i vår bön är en tystnad som varar 20 minuter. Under den tystnaden finns det frihet att antingen sitta eller ligga ned på golvet. Då kan man betrakta den antingen som en kontemplativ bön eller som ”soaking” – vilket ungefär betyder att man ”ligger i blöt.” Uttrycket talar väl kanske rätt mycket för sig självt – men innebörden är ju att man bara låter sig omslutas och inneslutas av Gud och så att säga suga i sig av honom.
Vi avslutar alltid med att be Vår Fader och sedan den aronitiska välsignelsen.
När detta är över erbjuder vi alltid personlig förbön för den som har behov av det. Vi brukar också dela med oss av eventuella tilltal Gud givit oss under kvällen.

Mässa

Då och då firar vi även mässa, ungefär en gång i månaden när vi har en präst som delar mässan med oss enligt Svenska kyrkans ordning. När vi delar bröd och vin i kapellet använder vi alltid alkoholfritt vin.