Välkommen

slide1

Växjö Bönehus är en EFS-grupp och en kristen gemenskap som träffas regelbundet för bön och gemenskap i Det heliga hjärtats kapell, Sommarvägen 9A i Växjö. EFS är en missionsrörelse i Svenska Kyrkan.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Anders B Weiborn på 070-681 74 90.

 

Om EFS

EFS, är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.

Rörelsen består av ca 15.000 människor som är medlemmar i någon av de 350 föreningar som finns spridda över landet. Det gemensamma målet är att hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus i vardagen.

EFS är en evangelisk-luthersk rörelse. Evangelisk för att den understryker att det centrala i kristendomen är evangeliet, det vill säga det glada budskapet om Jesus och särskilt hans död och uppståndelse för vår skull. Så visar Gud tydligt sin kärlek till oss. Det är genom tron på honom och inte på grund av egna meriter och prestationer som vi får leva i gemenskap med Gud. Luthersk för att det betecknar den riktning inom kristendomen som Svenska kyrkan tillhör. Den uppkom genom kyrkans förnyelse under reformationen på 1500-talet, där en av förgrundsgestalterna var den tyske teologen Martin Luther. Han upptäckte på nytt vad evangeliet handlar om. Som en rörelse inom Svenska kyrkan delar vi dess bekännelseskrifter. EFS uppstod i den andliga väckelsen i Sverige under 1800-talet.

Vi ställer oss bakom Lausannedeklarationen